PLANIFICACIONS D’ENTRENAMENT

Dedicació a l’atleta

/ VALORACIÓ INICIAL

Entrevista personal per posar en
context l’historial esportiu, lesions,
operacions i/o malalties destacables
de l’atleta i definir els seus objectius
d’entrenament.

/ TEST DE LABORATORI

Mesurament de la composició
corporal de l’atleta i realització de
testos de laboratori per determinar
el comportament del lactat i
l’evolució de la freqüència cardíaca.
Segons la disciplina esportiva de
l’atleta, també s’avaluarà la potència
aeròbica màxima i/o la velocitat
aeròbica màxima.

/ PLANIFICACIÓ D’ENTRENAMENT

La planificació es concebrà per a tota la
temporada (fins a la competició principal)
i es concretarà setmanalment (amb
ajustos diaris, quan convingui) amb
l’entrega de microcicles mitjançant la
plataforma Training Peaks.

Les sessions d’entrenament diàries es
dissenyaran en funció de l’objetiu de cada
setmana. En cada sessió es detallarà el
seu objectiu, la disciplina esportiva,
l’estructura (sessió contínua, sèries,
repeticions, recuperacions…), el
volum i la intensitat, el lloc on realitzar
la sessió i el material a utilitzar.
Un cop finalitzada 
la sessió, l’atleta
rebrà (també a través de Training
Peaks
), observacions de l’entrenador,
valorant el resultat de la sessió. 

Les planificacions inclouran també
sessions de força, 
per a prevenir
lesions, suportar les càrregues

d’entrenament satisfactòriament i
obtenir 
un millor rendiment físic.

/ SESSIONS PRESENCIALS

Complementàriament, es podran
realitzar sessions d’entrenament
presencials  per aconseguir una
major eficàcia i millorar la tècnica
dels exercicis pautats.

Aquestes sessions podran ser
de força, natació (tècnica i sèries)
i córrer (sèries).

/ INGESTA ENERGÈTICA

La planificació s’acompanyarà
d’una pauta nutricional d’ingesta
energètica (percentualment de
carbohidrat, proteïna i greix) per
aconseguir un millor rendiment
durant les sessions d’entrenament
i una recuperació física més ràpida.

També es definirà l’estratègia
d’ingesta energètica pre, durant i
post el dia de la competició.

/ NUTRICIÓ ESPORTIVA

Addicionalment, es podrà comptar
amb un servei de nutricionista, que
elaborarà una dieta completa i
equilibrada tenint en compte la
fisiologia, possibles intoleràncies
i  les necessitats d’entrenament
de l’atleta.

Formulari de contacte

Not readable? Change text. captcha txt