PLANIFICACIONS EXHAUSTIVES 

Dedicació a l’atleta

/ VALORACIÓ INICIAL

Entrevista personal per posar en
context l’historial esportiu, lesions,
operacions i/o malalties destacables
de l’atleta i definir els seus objectius
d’entrenament.

/ TEST DE LABORATORI

Mesurament de la composició
corporal de l’atleta i realització de
testos de laboratori per determinar
el comportament del lactat i
l’evolució de la freqüència cardíaca.
Segons la disciplina esportiva de
l’atleta, també s’avaluarà la potència
aeròbica màxima i/o la velocitat
aeròbica màxima.

/ PLANIFICACIÓ D’ENTRENAMENT

La planificació s’entregarà en un
dossier personalitzat, complet i
detallat, incloent observacions de
l’entrenador, descripcions de les
sessions i gràfics resultants de
l’evolució de l’atleta.

També es contemplaran sessions
de força per prevenir lesions,
suportar càrregues d’entrenament
satisfactòriament i obtenir un millor
rendiment físic.

L’entrenament es concebrà per tota
la temporada (fins  la competició
principal) i es concretarà cada
setmana amb l’entrega de
microcicles.

/ SESSIONS PRESENCIALS

Complementàriament, es podran
realitzar sessions d’entrenament
presencials  per aconseguir una
major eficàcia i millorar la tècnica
dels exercicis pautats.

Aquestes sessions podran ser
de força, natació (tècnica i sèries)
i córrer (sèries).

/ INGESTA ENERGÈTICA

La planificació s’acompanyarà
d’una pauta nutricional d’ingesta
energètica (percentualment de
carbohidrat, proteïna i greix) per
aconseguir un millor rendiment
durant les sessions d’entrenament
i una recuperació física més ràpida.

També es definirà l’estratègia
d’ingesta energètica pre, durant i
post el dia de la competició.

/ NUTRICIÓ ESPORTIVA

Addicionalment, es podrà comptar
amb un servei de nutricionista, que
elaborarà una dieta completa i
equilibrada tenint en compte la
fisiologia, possibles intoleràncies
i  les necessitats d’entrenament
de l’atleta.

Formulari de contacte

Not readable? Change text. captcha txt